จตุพร ชี้เพื่อไทยเล่น “เกมหนูไม่รู้” หักก้าวไกล ย้ำพรรคส้มไม่มีวันได้ประธานสภาฯ

จตุพร ชี้เพื่อไทยเล่น “เกมหนูไม่รู้” หักก้าวไกล ย้ำพรรคส้มไม่มีวันได้ประธานสภาฯ

จตุพร ชี้เพื่อไทยเล่น “เกมหนูไม่รู้” หักก้าวไกล ย้ำพรรคส้มไม่มีวันได้ประธานสภาฯ

Leave a Reply