“จตุพร”ชี้การหักหลังใกล้เข้ามาแล้ว ฟันธง ปธ.สภาเป็นคน พท. สถานเสาวภาแตก งูเห่ายั้วเยี้ย

“จตุพร”ชี้การหักหลังใกล้เข้ามาแล้ว ฟันธง ปธ.สภาเป็นคน พท. สถานเสาวภาแตก งูเห่ายั้วเยี้ย

“จตุพร”ชี้การหักหลังใกล้เข้ามาแล้ว ฟันธง ปธ.สภาเป็นคน พท. สถานเสาวภาแตก งูเห่ายั้วเยี้ย

Leave a Reply