“เตรียมพัฒน์” ไม่เจรจาตัวแทนก้าวไกล-ผู้อุปการะ กรณีให้ “หยก” กลับเข้าเรียน

“เตรียมพัฒน์” ไม่เจรจาตัวแทนก้าวไกล-ผู้อุปการะ กรณีให้ “หยก” กลับเข้าเรียน

“เตรียมพัฒน์” ไม่เจรจาตัวแทนก้าวไกล-ผู้อุปการะ กรณีให้ “หยก” กลับเข้าเรียน

Leave a Reply