“ไอซ์ รักชนก – จรัส” ทั้งมึน ทั้งงง ถูก กกต.แขวนเหตุร้องเรียน แต่ไม่หวั่นพร้อมแจง…

“ไอซ์ รักชนก – จรัส” ทั้งมึน ทั้งงง ถูก กกต.แขวนเหตุร้องเรียน แต่ไม่หวั่นพร้อมแจง…

“ไอซ์ รักชนก – จรัส” ทั้งมึน ทั้งงง ถูก กกต.แขวนเหตุร้องเรียน แต่ไม่หวั่นพร้อมแจง (VDO)

“ไอซ์ รักชนก – จรัส” ทั้งมึน ทั้งงง ถูก กกต.แขวนเหตุร้องเรียน แต่ไม่หวั่นพร้อมแจง…

Leave a Reply