“จตุพร” เชื่อกรณีเลือกประธานสภาฯหากเป็นคนของ “เพื่อไทย”ตำแหน่งนายกฯจะเป็น “ประวิตร”

“จตุพร” เชื่อกรณีเลือกประธานสภาฯหากเป็นคนของ “เพื่อไทย”ตำแหน่งนายกฯจะเป็น “ประวิตร”

👉👉VDO===>https://youtu.be/kIUJNnNbNWQ

“จตุพร” เชื่อกรณีเลือกประธานสภาฯหากเป็นคนของ “เพื่อไทย”ตำแหน่งนายกฯจะเป็น “ประวิตร”

Leave a Reply